Loading...
 

Výstupy

Vedecké články

  • MEZEI, P. - GRODZKI, W. - BLAŽENEC, M. - JAKUŠ , R. (2013). Factors influencing the wind-bark beetles' disturbance system in the course of an Ips typographus outbreak in the Tatra Mountains. In Forest Ecology and Management, s. 67-77. ISSN 0378-1127. European INCO Copernicus project: Integrated risk assessment and new pest management technology in ecosystems affected by forest decline and bark beetle outbreaks ; APVV-0423-10 ; ITMS 26220220109. Dostupné online

Odborné články

  • VAKULA, J.- GUBKA, A. - GALKO, J. - KUNCA, A. - NIKOLOV, Ch. (2013). Aktuálna situácia a postup v boji s lykožrútom severským na Slovensku. Lesnická práce č. 6/13. Dostupné online
  • VAKULA, J. - GUBKA, A. - GALKO, J. - KUNCA, A. - ZúBRIK, M. (2013). Podkôrny hmyz – pretrvávajúca hrozba smrečí­n Slovenska. Aké sú dôvody? Les & letokruhy, júl-august 2013 Dostupné online

Knižné publikácie

  • JAKUŠ , R. - BLAŽENEC, M. (Eds) (2015). Princí­py ochrany dospelých smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom. ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied. ISBN 978-80-89408-21-4. 231 s. download
  • JAKUŠ , R. - CUDLíN, P. - SLIVINSKí, J. - MEZEI, P. - MAJDíK, A. - BLAŽENEC, M. (2015). Hodnotenie zdravotného stavu smreka vo vzťahu k náletu podkôrneho hmyzu a k odumieraniu lesa. ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied. ISBN 978-80-89408-22-1. 151 s. download

 

Prí­spevky na konferenciách

  • NIKOLOV, Ch. - GALKO, J. - GUBKA, A. - KUNCA, A. - FERENĆíK, J. - KAJBA, M. (2012). ÄŒasopriestorová analýza distribúcie podkôrneho hmyzu po vetrovej kalamite z roku 2004 vo Vysokých Tatrách. Aktuálne problémy v ochrane lesa 2012, Nový Smokovec, 12.–13. 4. 2012. Dostupné online

Odborný seminár

  • Možnosti ochrany lesa proti podkôrnemu hmyzu po ví­chrici z mája 2014. Fotogaléria

Ostatné