Loading...
 

Projektový tí­m

ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied a Národné lesní­cke centrum vo Zvolene sa dlhodobo zaoberajú problematikou ochrany lesa a ochrany prí­rody. Riešitelský tí­m riešil viacej národných a medzinárodných projektov podobného zamerania a publikoval viacej pôvodných vedeckých prác z danej problematiky.

Riadenie projektu

 • Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rastislav Jakuš, PhD.

ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied

 • Ing. Miroslav Blaženec, PhD.
 • RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.
 • Ing. Rastislav Jakuš, PhD.
 • Ing. Benjamí­n Jarčuška
 • Ing. Marek Ježí­k, PhD.
 • Ing. Pavel Mezei

Národné lesní­cke centrum vo Zvolene

 • Ing. Marcel Dubec
 • Ing. Andrej Gubka, PhD.
 • Luboš Ivanič
 • Mgr. Matúš Kajba
 • Ing. Ivan Pôbiš
 • Ing. Jozef Vakula
 • Ing. Milan Zúbrik, PhD.