Loading...
 

Aktivita 2.1

Aktivita 2.1 Diseminácia výsledkov pre ich ľahšie uplatnenie v praxi


Termí­n realizácie: 2011-2015
Náklady aktivity: 73 500,00 €
Koordinátor aktivity: Ing. Rastislav Jakuš, PhD., úEL SAV
Riešitelia:

  • Ing. Miroslav Blaženec, PhD., úEL SAV
  • Ing. Marek Ježí­k, PhD., úEL SAV
  • Ing. Benjamí­n Jarčuška, úEL SAV
  • Ing. Pavel Mezei, úEL SAV

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je zabezpečiť disemináciu metód, postupov a dosiahnutých výsledkov prostrední­ctvom publikácií­, seminára a verejnej dátovej siete Internet.

Realizácia

Prezentácia a publicita na domácich a zahraničných konferenciách.
Odborné fórum prevádzkované na stránkach projektu.
Výsledky riešenia projektu budú publikované vo vedeckých článkoch a knižných publikáciách.
Vytvorenie web stránky projektu.

Plánované výstupy

Výsledky projektu budú diseminované nasledovnými spôsobmi:

  1. Odborné a vedecké publikácie
  2. Knižné publikácie
  3. Odborný seminár o vyhľadávaní­ aktí­vnych chrobačiarov
  4. Publikovanie na internete